Den Abstrakta Oasen, Fyrislund, Uppsala

Offentlig gestaltning i nya bussdepån i Fyrislund, Uppsala. Verket utgörs av målade, screentryckta och vattenskurna former av klinker i tvätthallen och hygienutrymmen för personal. Uppdragsgivare Uppsala Läns Landsting, monterat 2019-20.
Foto: Markus Elblaus och Bergman Franzén

Public comission: Bus depot, Fyrislund, Uppsala, Sweden. 2018-2020